Home > Members > Institution Members

Institution Members

Changhang Shipping Group Phoenix Co., Ltd
Sinotrans & CSC Holdings Co. Ltd.
China Classification Society (CCS)
Zhejiang International Maritime College
Chongqing Jiaotong University
Guangdong Ocean University
Guangzhou Maritime Institute
Nantong Shipping College
Zhoushan Marine School
Ji Mei University
Qingdao Ocean Shipping Mariners Collage
Maritime College of Ningbo University
Shanghai Maritime University
Wuhan University of Technology
Dalian Maritime University
CCCC Fourth Harbor Engineering Institute Co., Ltd