Home > Members > Institution Members

Institution Members

CCS Guangzhou Branch
Maritime Safety Administration of Shenzhen
Zhanjiang Port Pilot Station
Shenzhen Port Pilot Station
Zhanjiang Institute of Navigation (Zhanjiang Maritime Safety Administration)
Guangdong Institute of Navigation(Guangzhou Maritime Transport (Group) Co., Ltd.)
Shenzhen Shipping Association (Shenzhen Ocean Shipping Co., Ltd.)
Headquarters of South Sea Fleet(Navigation Guarantee Department, Military Training Department )
Maritime Safety Administration of Guangxi Province
Guangxi Institute of Navigation(Transport Department of Guangxi Province)
Port Pilot Station of Hainan Province
Chongqing Institute of Navigation (Chongqing Changjiang Shipping Corporation)
Sichuan Institute of Navigation (Administration of Navigational Affairs of Communications Department )
Guizhou Institute of Navigation (Maritime Safety Administration of Guizhou Province)
Yunnan Institute of Navigation (Maritime Safety Administration of Yunnan Province)
Maritime Safety Administration of Yunnan Province
COSCO (Hong Kong) Shipping Co.,Ltd
Shanghai Institute of Navigation (Shanghai Ocean Shipping Group Corporation)
Shanghai Ship and Shipping Research Institute (SSSRI)
Jiangsu Institute of Navigation (Nantong Shipping College)